Stomatologia Zachowawcza z Endodoncją

MikroskopWiele chorób zębów i związanych z tym dolegliwości spowodowanych jest zakażeniem wnętrza zęba, czyli miazgi komorowej i korzeniowej, w skład której wchodzą naczynia i nerwy. Leczenie kanałowe (endodontyczne) polega na usunięciu z wnętrza zęba chorej miazgi, dezynfekcji i poszerzeniu systemu kanałów korzeniowych oraz na ich szczelnym wypełnieniu.

W ostatnich czasach obserwować można zjawisko, które polega na tym, że wielu lekarzy jak i pacjentów szuka możliwości zachowania własnych zębów poprzez właściwe leczenie endodontyczne. Ze względu na skomplikowaną niejednokrotnie budowę zęba, a co się z tym wiąże niesamowicie trudny dostęp do właściwego opracowania kanałów korzeniowych, związane z faktem, iż są one bardzo wąskie lub zakrzywione potrzebna jest skomplikowana aparatura i sprzęt wysokiej klasy żeby podołać tym trudnościom.Nowoczesne wyposażenie naszego gabinetu oraz wysokie kwalifikacje personelu pozwalają na leczenie w przypadkach, które jeszcze kilka lat temu skazane były na niepowodzenie.

● Choroby zębów w większości są powodowane przez bakterie znajdujące się w ślinie. Aby leczenie było skuteczne-bez ryzyka reinfekcji, konieczne jest odizolowanie leczonego zęba od środowiska jamy ustnej za pomocą koferdamu.

Leczenie kanałowe

 

● do skuteczności leczenia endodontycznego w istotny sposób przyczyniają się również stosowane przez nas metoda elektronicznego pomiaru długości kanału oraz stosowanie na kolejnych etapach leczenia radiowizjografii (komputerowe zdjęcia RTG)

Zdjęcia zębów

● Ponadto, narzędzia rotacyjne do mechanicznego opracowania czyli najnowocześniejsze pilniki niklowo-tytanowe

● Preparaty do dezynfekcji:2,% ,5,25% podchloryn sodu, który aktywujemy ultradźwiękami, kwas cytrynowy,0,9% roztwór soli fizjologicznej

● Do końcowego przepłukania kanałów używamy specjalnego preparatu opartego o nanocząsteczki srebra i złota, który posiada skuteczne i trwałe działanie bakteriostatyczne

● Aby dokładnie opracować kanały nie wystarczy własny wzrok, nawet powiększenie z lup jest niewystarczające. Właściwy wgląd do tak mikroskopijnych struktur zapewnić może jedynie mikroskop. Nawet w sytuacji rzetelnego wykonania zabiegu, lekarz nie jest w stanie osiągnąć tak precyzyjnego wyniku leczenia jak w przypadku pracy z mikroskopem. Mikroskop zabiegowy, który stosujemy w gabinecie otwiera przed nami wiele możliwości :odnajdujemy dodatkowe kanały, zamykamy perforacje, usuwamy złamane narzędzia.

Mikroskop

● Kiedy kanały są już opracowane, oczyszczone przystępujemy do ich wypełnienia. Stosujemy metody gwarantujące szczelność i precyzję -metodę termoplastycznej gutaperki przy użyciu Systemu B i Obtury.