ENDODONCJA (LECZENIE KANAŁOWE)

nazwa cena
Dewitalizacja miazgi zęba 50 zł
Trepanacja komory zęba 50 zł
Ekstyrpacja miazgi w znieczuleniu ząb jednokanałowy 100 zł
ząb wielokanałowy 200 zł
Opracowanie mechaniczno-chemiczne jednego kanału 50 zł
Aplikacja leku do kanału 30 zł
Wypełnienie ostateczne 1 kanał 100 zł
2 kanały 150 zł
3 kanały 200 zł
4 kanały 250 zł
Leczenie endodontyczne przy użyciu mikroskopu zabiegowego
Wypełnienie ostateczne gutaperką termoplastyczną 1 kanał 250 zł
2 kanały 400 zł
3 kanały 600 zł
Opracowanie niedrożnego kanału korzeniowego przy użyciu mikroskopu 200-300 zł
Usunięcie starego wypełnienia kanału 50 zł
Usunięcie złamanego narzędzia z kanału ( w zależności od stopnia trudności) 200–400 zł