CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA

nazwa cena
Ekstrakcja zęba jednokorzeniowego lub rozchwianego ( chirurgiczna ) 100-150 zł
Ekstrakcja zęba wielokorzeniowego (chirurgiczna ) 150-200 zł
Ekstrakcja zęba/korzenia zęba operacyjna 250 zł
Opatrunek chirurgiczny 50 zł
Opatrunek hemostatyczny 30 zł
Operacyjna ekstrakcja zęba częściowo zatrzymanego 300-350 zł
Operacyjna ekstrakcja zęba całkowicie zatrzymanego 400 zł
Operacyjne odsłonięcie zęba zatrzymanego – do leczenia ortodontycznego 300-400 zł
Resekcja wierzchołka zęba jednokorzeniowego 400 zł
Resekcja wierzchołka zęba wielokorzeniowego 450 zł
Hemisekcja 400 zł
Plastyka wędzidełka języka 150 zł
Plastyka wędzidełka wargi górnej lub dolnej 150 zł
Plastyka „miękka" wyrostka zębodołowego 250 zł
Plastyka kostna wyrostka zębodołowego 250 zł
Plastyka połączenia ustno-zatokowego 400 zł
Nacięcie ropnia + płukanie + sączkowanie 200 zł
Wycięcie ( proste ) łagodnej zmiany błon śluzowych i skóry 250 zł
Wycięcie zmiany łagodnej/złośliwej z plastyką miejscową 300 zł
Badanie histopatologiczne zmiany łagodnej 100 zł
Badanie histopatologiczne zmiany podejrzanej o złośliwość 100 zł
G.B.R. po ekstrakcji zęba ( bez kosztów materiału i błony ) +100 zł
Wyłuszczenie torbieli zębopochodnej + G.B.R. ( bez koszów materiału i błony resorbowalnej ) 500 zł
0.5g materiału kościozastępczego 250-550 zł
Błona resorbowalna 250-600 zł
Błona Gore-Tex ( nieresorbowalna ) 1000 zł
Implant ortodontyczny ( z kosztem implantu ) 500 zł
Implant ( z kosztem implantu ) 2500 zł
Zabieg Otwartego Sinus Lift ( bez kosztów materiału ) 2500 zł
Zabieg zamkniętego Sinus Lift ( bez kosztów materiału ) 1000 zł
Przeszczep tkanek miękkich 500-1500 zł
Płukanie zębodołu 30 zł